kurzy moderní hebrejštiny

Výuka moderní hebrejštiny probíhá v budově Židovské obce Brno již více než 20 let, a to hned v několika úrovních rozdělených podle hloubky znalostí hebrejského jazyka, případně podle délky studia.

Kurzy většinou začínají po Vysokých svátcích (Roš ha-šana a Jom kipur), tj. v období od poloviny září do půlky října, a konají se jednou týdně. Celkem obsahuje každý kurz 30 devadesátiminutových lekcí a po individuální domluvě je možné se ke kurzu připojit i v jeho průběhu.

Náplně jednotlivých úrovní se liší podle míry pokročilosti studentů a průběžně se přizpůsobují jejich potřebám a schopnostem vstřebávat probírané gramatické, taxonomické a lexikologické jevy a aplikovat je při mluveném a písemném projevu.

Úplní začátečníci nastupují do úrovně Alef a během prvních lekcí se postupně seznamují s hláskami hebrejské abecedy, učí se je číst a psát a díky vokalizačním značkám pro samohlásky dokáží brzy číst i celá slova a jednoduché věty. Na konci kurzu jsou již schopni tvořit jednoduchá souvětí, částečně i číst bez vokalizačních značek, časovat pravidelná slovesa aktivních slovesných kmenů v přítomném čase, používat přívlastky podstatných jmen, základní spojky, předložky, zájména a číslovky.

Pro úroveň Bet je charakteristická hlubší znalost gramatiky a širší slovní zásoba, která se promítá do mluveného a psaného projevu studentů. Studenti se učí časovat pravidelná slovesa aktivních slovesných kmenů v minulém čase, používat předložky se zájmennými příponami, složené a řadové číslovky a znají neosobní vazbu a jiné gramatické jevy.

Studenti Gimelu jsou již schopni si poradit i s textem bez vokalizačních značek, znají přítomný a minulý čas různých slovesných kmenů a běžně tvoří souřadná souvětí. Zvládají jednoduché rozhovory, znají obecnou historii a geografii Izraele a orientují se v židovských svátcích a některých židovských tradicích.

Studenti úrovně Dalet dokáží časovat slovesa v přítomném a minulém čase a zvládají i vybrané slovesné kmeny časovat v budoucím čase. Umí tvořit rozkazovací způsob a různé druhy vedlejších vět. Studenti mohou vést složitější rozhovory, čtou jednoduché knihy, znají historii a geografii Izraele, všechny židovské svátky a náboženské tradice.

V úrovni He je čtení bez vokalizačních značek samozřejmostí. Studenti se vyznají v přítomném, minulém i budoucím čase většiny slovesných kmenů, ovládají rozkazovací způsob a tvoření složitějších souvětí. Jsou schopni hebrejsky hovořit o různých tématech, dokáží číst jednoduché knihy a vybrané části hebrejské bible, znají historii a geografii Izraele, včetně přírodních a kulturních zajímavostí a tradic.

Studenti nejvyšší úrovně Vav bez problémů komunikují s rodilými mluvčími na jakékoli téma, zcela běžně používají všechny gramatické jevy, sledují izraelské zprávy, čtou izraelské noviny a knihy v hebrejštině. Dobře se vyznají v dějinných, náboženských a sociokulturních souvislostech provázejících existenci Státu Izrael a orientují se v geopolitické situaci Blízkého východu.

 

LEKTORKY:

Mgr. Kristýna Zubčáková je absolventkou magisterského studia oboru Religionistika na FFMU v Brně (2009) a od r. 2013 vede kurzy moderní hebrejštiny pro úplné začátečníky a mírně pokročilé (úrovně Alef a Bet) při Židovské obci Brno. V letech 2011-2015 strávila během tří studijních pobytů na Univerzitě Tel Aviv a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě více než 20 měsíců a absolvováním jazykového kurzu moderní hebrejštiny při Hebrejské univerzitě získala znalosti úrovně C1. V téže době se podílela také na vývoji prvního česko-hebrejského a hebrejsko-českého praktického slovníku (nakl. Lingea s.r.o.) a v r. 2019 dělala odbornou korekturu ilustrovaného slovníku 1000 hebrejských slovíček (nakl. Edika).

Efrat Barlev je rodilá mluvčí narozená v Jeruzalémě. V r. 2005 absolvovala studium biologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a následně i VFU v Brně. Od r. 2007 pracuje jako lektorka kurzů moderní hebrejštiny pro pokročilé (úrovně Gimel, Dalet a Vav) při Židovské obci Brno a věnuje se překladům z/do hebrejštiny. V letech 2011-2016 se rovněž podílela na vývoji prvního česko-hebrejského a hebrejsko-českého praktického slovníku (nakl. Lingea s.r.o.) a v r. 2019 vydala ilustrovaný slovník 1000 hebrejských slovíček (nakl. Edika). Kromě hebrejštiny ovládá i češtinu, angličtinu, francouzštinu a arabštinu.

Ada Rosin je rodilá mluvčí, která se narodila, vyrostla a vystudovala umění a arteterapii v Izraeli. Kromě arteterapeutické praxe se věnuje výuce moderní hebrejštiny v kurzech pro pokročilé studenty (úroveň He) při Židovské obci Brno. Lingvistiku a cit pro hebrejský jazyk nasála od své tety, která byla učitelkou hebrejštiny v Izraeli. Aktuálně žije a pracuje v Brně.

 

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies